Bildet viser Miljøfyrtårnlogo

Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert!

Vi kan endelig meddele den gledelige nyheten om at vi er Miljøfyrtårn-sertifisert!

I skrivende stund er det totalt 9368 Miljøfyrtårn-bedrifter, og vi er stolte av å være en del av denne miljøledelsen. Miljøfyrtårn er en anerkjent miljøsertifiseringsordning som stiller krav til avfallshåndtering, energireduserende tiltak, gode HMS-rutiner, miljøkrav ved innkjøp og miljøfokus ved transport. 

Miljøfyrtårn er et viktig samfunnsengasjement da det sørger for at vi som virksomhet tar miljøbevisste valg. Vi ønsker ikke bare snakke om at vi tar miljøet på alvor, men ta konkrete grep for å redusere vår miljøpåvirkning. Sertifiseringen gir oss konkrete verktøy for å bedre vår miljøinnvirkning, og vi kommer til å jobbe med våre rutiner og prosesser kontinuerlig, slik at de er så bærekraftige som mulig. Som Miljøfyrtårn-bedrift bidrar vi til å nå flere av FNs bærekraftsmål.

Miljøfyrtårn-sertifiseringen driftes av stiftelsen Miljøfyrtårn. Les mer om stiftelsen her.