Gamlebyen hotell er Miljøfyrtårnsertifisert!

Hotelldirektør på Gamlebyen hotell og Ordfører i Fredrikstad viser at Gamlebyen hotell er miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et viktig samfunnsengasjement da det sørger for at vi som virksomhet tar miljøbevisste valg. Det at vi er miljøfyrtårnsertifisert betyr at vi oppfyller ulike miljøkrav og jobber med å redusere hotellets miljø-fotavtrykk.

MILJØ & BÆREKRAFT – HVA GJØR VI?

Vi har en miljøpolicy som setter rammen for vårt arbeid med bærekraft og hvordan vi skal bidra til at fremtiden blir bærekraftig.  Vi gjør vårt beste for å ta vare på miljøet og naturen, og å legge til rette for at våre gjesters behov skal oppfylles uten å komme på bekostning av fremtidige generasjoners muligheter for å oppfylle sine behov. Vi jobber kontinuerlig for å begrense miljøpåvirkninger fra hotellets aktiviteter.

Gamlebyen Hotell er en del av De Historiske Hotel og Spisesteder hvor det er fokus på at medlemmene gjennomfører bærekraft i praksis. Det vil si at vi er bidragsyter i lokalsamfunnet, ivaretar historiske bygninger og byggeskikker, og tilbyr lokalmat- og drikke. Gamlebyen Hotell gjennomfører en rekke tiltak som er bærekraftige og som er grunnen til vår miljøfyrtårnsertifisering!  

VANN OG ENERGI

For å holde vårt miljø-fotavtrykk så lavt som mulig har vi innarbeidet rutiner for vann- og strømforbruk og registrering av dette. Vi har kartlagt mulige tiltak for å redusere forbruket og iverksatt disse. For å legge til rette for at våre gjester kan ta gode miljøvalg har vi gitt tips om eksempelvis å skru av lys og lukke vinduer før en forlater rommet, skru av dusj når du såper deg inn, og skru av vann mellom tannpussen. Dette vil være til stor hjelp.

AVFALL OG RENGJØRING

Et av våre bidrag for et bedre miljø for fremtiden er at vi har sikret at alle rengjøringsmidler vi bruker er miljømerkede. Slik bidrar vi til begrensede utslipp av farlige kjemikaler. Vi har innført kildesortering for bedriftens ansatte og gjester, og vil jobbe aktivt med å bevisstgjøre våre besøkende gjennom informativt oppslag ved miljøstasjoner. Målsetningen vår er å stadig øke resirkuleringsgraden.

TØYVASK

Vi oppfordrer våre gjester om å bruke håndklærne mer enn 1 dag – og dermed minimere vask av håndklær og gjennom dette både minske bruk av energi, rent vann og såpe. Vi er veldig glade for at våre gjester følger opp om dette på måten de gjør.

TRANSPORT – REIS SÅ GRØNT SOM MULIG

Vi oppfordrer våre gjester til å reise kollektivt når dette er mulig.
Du kan ta tog til/fra Fredrikstad stasjon og ta fergen til/fra Gamlebyen hotell.

GJENBRUK

Hos oss på Gamlebyen hotell kommer mange av våre møbler og interiør gjenbruk. Dette gir oss en god atmosfære noe vi ofte får positive kommentarer på fra våre gjester. Gjenbruk er også miljøvennlig og bærekraftig for oss alle.

Gamlebyen hotell Fredrikstad - Inngang
Les mer om Miljøfyrtårn her